Ondersteuning overheidsopdrachtenSchoolbesturen kunnen bij de specialisten van DOKO terecht wanneer zij ondersteuning wensen bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten. DOKO bundelt dan ook alle expertise en kennis verworven en opgedaan door vzws IRO en ServiKO en de gespecialiseerde diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Vzw IRO (Interdiocesane Raad Overheidsopdrachten) fungeerde gedurende verschillende jaren als aankoopcentrale voor scholen en besturen uit het aartsbisdom Mechelen-Brussel en de bisdommen Antwerpen, Gent en Hasselt. In het bisdom Brugge werd die opdracht opgenomen door vzw ServiKO. Bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen konden besturen en scholen dan weer terecht voor voorbeeldbestekken, juridische ondersteuning, advies en vormingen op het vlak van de wet op de overheidsopdrachten. Vanuit de overtuiging dat een bundeling van de krachten en kennis alleen maar tot meer efficintie kan leiden, beslisten de drie partners enige tijd geleden om vanaf 1 september 2018 hun diensten onder te brengen in de vzw DOKO. DOKO fungeert als aankoopcentrale voor het uitrollen van raamovereenkomsten, geeft juridische ondersteuning en advies met betrekking tot de wetgeving overheidsopdrachten, stelt voorbeeldbestekken op, organiseert vormingen en ondersteunt netwerkgroepen.

Een overzicht van alle raamovereenkomsten kan je terugvinden op de website www.DOKO.be